• Tvůj čas je omezený. Neztrácej ho tím, že budeš žít život někoho jiného.   Steve Jobs
  • Nejdřív od sebe musíte velké věci očekávat, až pak je dokážete.   Michael Jordan
  • Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.   Seneca
  • Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí.   Seneca
  • Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy.   Cervantes   
  • Je zcela zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.   Seneca
  • Jsem si jist, že jsme pány svého osudu, že naše úkoly, jež před námi leží, nejsou nad naše síly a že žádná dřina a úsilí nejsou větší, než můžeme snést. Dokud věříme tomu, co děláme a dokud máme nezdolnou vůli vítězit, vítězství je naše.    Winston Churchill
  • Dobře rozvržený čas je známkou dobře uspořádané mysli.   Sir Isaac Newton  
  • Buď sám sebou a dopřej stejné právo i druhým.    Voltaire    
  • Použij svou nádobu ihned, zítra se může rozbít.   Talmud

 

 

 

 

    

 

 

 

FIT for SMILE

Mgr. Helena Schreinerová
Praha 3 - Vinohrady
Praha východ - Květnice
Facebook JÓGA ŠKVOREC
Google maps
+420 736 133 148 fitforsmile@gmail.com